FAQs

Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi, proszę skontaktować się z naszym działem Obsługi Klienta.  

W jaki sposób mogę nabyć lub zwrócić się o kosztorys do firmy LedsC4?

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem lub wyceną, proszę skontaktować się z naszymi handlowcami dzwoniąc pod telefon 71 733 64 10 lub za pośrednictwem formularza internetowego.

Czy można zakupić części zamienne?

Firma LedsC4 posiada szeroką gamę części zamiennych do opraw oświetleniowych. Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem w celu dostarczenia części zamiennej jakiej Państwo potrzebują.

Co to jest System RGB Easy+?

System sterowania RGB to własny system firmy LedsC4. Wymaga on sterowników: głównego i podległego z przyciskiem i/lub pilotem zdalnego sterowania za pośrednictwem częstotliwości radiowej. System ten posiada funkcję pamięci która zapamiętuje ostatni program i/lub wyznaczony stały kolor. Sterownik główny 71-E069 jest z przyciskiem i pilotem, a sterownik główny 71-E011 z przyciskiem lecz bez pilota. Sterownik podległy 71-E070 nadaje się tylko do produktów naszej marki z elektroniką zaprojektowaną do sterowania protokołem EASY RGB+.

Produkty dostępne z systemem RGB Easy+ to Cube RGB Easy+, Aqua Spotlight AISI 316 RGB Easy+ i Gea RGB Easy+.

Pobierz instrukcję dot. systemu EASY RGB+ w celu szczegółowego zapoznania się: w jaki sposób wykonać podłączenie tego produktu, z odległościami i przekrojami przewodów do zastosowania, w jaki sposób zsynchronizować pilot zdalnego sterowania ze sterownikiem głównym, z opisem przycisków pilota, zasięgiem i rodzajem baterii jakich wymaga pilot.

W jaki sposób instalowane są oprawy wbudowane w podłoże na zewnątrz?

Zalecamy przestrzegać instrukcji jakie pokazane zostały w niniejszym filmie wideo w celu zainstalowania jakiejkolwiek oprawy naszej marki wbudowanej w podłoże na zewnątrz.

Co to jest konfigurator serii PLAY?

Konfigurator pomaga Państwu w skonfigurowaniu kodu w celu zrealizowania zamówienia w wybranej kompozycji. Pozwala on na skonfigurowanie Państwa produktu PLAY przy zastosowaniu różnorodnych opraw, modułów LED, akcesoriów i dostępnych wykończeń. Proszę przejść tutaj w celu dokonania Państwa konfiguracji.

Co to jest system Casambi? Czym są i do czego służą moduły Casambi?

To system sterowania opierający się na technologii Bluetooth z bezpośrednim sterowaniem ze smartfonu lub tabletu bez konieczności wprowadzania zmian w istniejącej instalacji. Rozszerzalne rozwiązanie począwszy od jednej linii po kilka linii opraw oświetleniowych, ze sterowaniem punkt po punkcie lub w sposób zcentralizowany. W celu przekształcenia konwencjonalnej oprawy oświetleniowej w oprawę oświetleniową sterowaną za pomocą CASAMBI wymagane jest, aby dany produkt nadawał się do nastawienia i konieczne będzie dodanie niewielkiego modułu wewnątrz lub na zewnątrz produktu, który należy oddzielnie zakupić.

Posiadamy dwa różne moduły do wyboru w zależności od protokołu regulacji produktu:

  • Moduł 71-5961 do produktów z regulacją 0-10V i DALI.
  • Moduł 71-5959 do produktów z regulacją za pomocą protokołu odcinania fazowego typu zbocze opadające (trailing edge).

W przypadku, gdy produkt nadaje się do nastawienia firma LedsC4 poinformuje o protokole regulacji tego produktu w swoim katalogu ogólnym, na stronie internetowej i w kartach charakterystyki.

Jakiego rodzaju prac konserwacyjnych wymaga stal nierdzewna?

Choć stal nierdzewna jest materiałem odpornym na korozję zaleca się zaplanowanie okresowych prac konserwacyjnych i czyszczących, które zagwarantują jej odporność korozyjną i dobry wygląd estetyczny przez wiele lat. Częstotliwość tych prac konserwacyjnych uzależniona jest od surowości warunków atmosferycznych danego miejsca zamontowania. W przypadku produktów zainstalowania w pobliżu morza i przy wewnętrznych basenach zalecane jest częstsze czyszczenie. A konkretniej, zaleca się czyszczenie powierzchniowe w celu usunięcia resztek osadzonych na powierzchni, które mogą zawierać szkodliwe substancje i spowodować korozję poprzez przeżarcie na przykład wapnem czy chlorkami. Zalecane jest stosowanie specjalnych środków do czyszczenia stali nierdzewnej, wody, nylonowych szczotek i płukanie dużą ilością wody.

Co to są kroki MacAdama? I jaki mają związek z jakością światła?

Wraz z pojawieniem się technologii LED łatwo można odnaleźć produkty LED zainstalowane w tym samym miejscu, lecz o zasadniczych różnicach w tonacji barwy, co wywołuje u nas wrażenie przestrzeni mało komfortowej i o niskim poziomie utrzymania. Z tego powodu konieczne jest posiadanie systemu do sterowania tonacją koniecznej barwy, na przykład w sklepach odzieżowych, w których tkaniny mogą być widoczne w jednym lub w innym kolorze w zależności od jakości światła opraw oświetleniowych.

Elipsy MacAdama zdefiniowane przez dr. David MacAdam w roku 1942 pozwalają nam na nabycie LED-ów należących do obszarów chromatycznych w których oko ludzkie nie zauważa różnic w tonacji barw światła.

Tzw. „kroki” MacAdama to mniejsze lub większe grupy LED-ów w obszarach chromatycznych, gwarantujące, że będą miały zbliżone właściwości. Im mniejsze będą te „kroki” tym mniejsza będzie różnica w tonacji barwy, a zatem tym wyższa cena. W zależności od zastosowania do jakiego przewidziany jest określony produkt uzasadnione będzie wybranie jednej lub innej liczby „kroków”. Obecnie, produkty wymagające większej ilości właściwości użytkowych pod względem poziomu jakości światła powinny posiadać LED-y o mniej niż 3 krokach MacAdama.

Co to jest wskaźnik UGR?

UGR to wskaźnik opracowany przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową, który określa bezpośrednie olśnienie w zależności od umieszczenia opraw oświetleniowych, właściwości otoczenia i położenia punktu obserwacji operatorów.

Wartości odniesienia zawarte są w zakresie od 10 do 30. Im niższa jest ta wartość tym mniejsze jest olśnienie. Norma europejska w sprawie oświetlenia wymaga podania wartości UGR do każdego zastosowania.

Informacje dot. UGR przestawiane są w tabelach, otrzymywane są dwie wartości dla każdego położenia obserwacji, podłużna i druga poprzeczna w stosunku do oprawy oświetleniowej. Te dwie wartości zostają określone w zależności od odbić od sufitu, ścian i podłogi, wysokości zainstalowania oprawy oświetleniowej, położenia poprzecznego i podłużnego operatora w pomieszczeniu.

Jaka jest różnica pomiędzy wentylatorami z silnikiem AC (prądu zmiennego) i DC (prądu stałego)?

Nasza marka posiada wentylatory o dwóch rodzajach silników, AC i DC. Wentylatory DC w stosunku do tych AC są cichsze, skuteczniejsze pod względem energetycznym, mają mniejszy ciężar, lepszą kontrolę prędkości obrotu (oferują ustawienie w 5 prędkościach w porównaniu z 3 prędkościami silników AC), dłuższy okres eksploatacji i są wielonapięciowe.

Czy można zainstalować wentylatory na skośnych sufitach?

Większość naszych wentylatorów można instalować na skośnych sufitach do 15º, za wyjątkiem modeli Stem, Garbí, Fus, Formentera i Rodas.

W jaki sposób zsynchronizować pilot zdalnego sterowania z odbiornikiem wentylatora?

Oferujemy trzy różne rodzaje pilotów zdalnego sterowania w zależności od modelu wentylatora. W dostępnej instrukcji technicznej dot. wentylacji informuje się o konkretnym modelu pilota zdalnego sterowania jaki zawiera każdy wentylator, proszę skonsultować to tutaj.

Na jakiej wysokości zalecane jest instalowanie wentylatora? Jaka jest zalecana średnica wentylatora w zależności od powierzchni pomieszczenia?

Zalecane jest zainstalowanie wentylatorów na 2,3 metrach wysokości w stosunku do podłoża, przez co rozumie się, że jest to wysokość na której powinny zostać umieszczone łopatki produktu. W zależności od powierzchni pomieszczenia do klimatyzacji zaleca się jeden lub inny rozmiar wentylatora. Orientacyjnie zalecane jest stosowanie wentylatorów o średnicy:

  • do 110cm dla pomieszczeń do 15m²
  • do 150cm pomiędzy 15m2 i 30m²
  • powyżej 200cm do miejsc powyżej 30m²
Co to jest funkcja zimowa lub odwrotna i funkcja letnia w wentylatorach? Gdzie znajduje się ta funkcja w naszych wentylatorach?

Wentylatory posiadają funkcję zmiany kierunku obrotu łopatek. W położeniu letnim wysyłane jest ciepłe powietrze do górnej części pomieszczenia, a w położeniu zimowym wysyłane jest ciepłe powietrze ku dolnej części pomieszczenia.

Wentylatory z silnikiem AC (prądu zmiennego) posiadają wyłącznik, który umieszczony jest tuż powyżej łopatek, wokół silnika.

W wentylatorach z silnikiem DC (prądu stałego) odwrócenie kierunku obrotu sterowane jest pilotem zdalnego sterowania.

Co mogę znaleźć w instrukcji technicznej dot. wentylacji?

Proszę pobrać naszą instrukcję ogólną dot. wentylacji w celu skonsultowania pełnego wykazu naszych wentylatorów, rodzaju pilota zdalnego sterowania używanego przez każdy wentylator, dostępnych akcesoriów, schematów elektrycznych w celu kontrolowania wentylatora pilotem, wyłącznikiem ściennym, łańcuszkiem lub stałymi sterownikami ściennymi. Również znajdą tu Państwa informacje na temat sposobu zmniejszenia drgań przy wentylatorach i zsynchronizowania różnych wentylatorów za pomocą jednego tylko pilota. Proszę skonsultować to tutaj.

Czy wszystkie nasze modele wentylatorów są kompatybilne ze stałym sterownikiem ściennym? Ile wentylatorów może być zasilanych za pomocą jednego sterownika?

Stały sterownik ścienny jest tylko dostępny dla wentylatorów z silnikiem AC (prądu zmiennego). Posiadamy dwa rodzaje sterowników ściennych: z wyłącznikiem (71-4932) lub bez wyłącznika (71-4933) w zależności czy wentylator wyposażony jest czy nie w oświetlenie.

Każdy sterownik może zasilać tylko jeden wentylator.