Pracuj z nami

LedsC4 oferuje środowisko pracy, które zapewnia stałe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Nasz zespół pracowników składa się z dynamicznych osób, mających inicjatywę oraz chęć stałego doskonalenia się.  

Wypełniając postanowienia określone ustawodawstwem dot. ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że dane osobowe jakie nam Państwo udostępniają za pośrednictwem strony internetowej i/lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wraz z całą dokumentacją jaką dostarczają, będą przetwarzane zachowując poufność i wejdą w skład zautomatyzowanej kartoteki należącej do LEDS C4, SA. Te dane zostaną wykorzystane w celu opracowania Państwa profilu zawodowego, umożliwiając Państwu wzięcie udziału w procesach selekcji personelu przeprowadzanych przez niniejsze przedsiębiorstwo.

Jednocześnie, informujemy Państwa, że zachowamy Państwa dane dla przyszłych procesów selekcji chyby, że wybiorą Państwo skorzystanie z prawa do anulowania za pośrednictwem adresu e-mailowego [email protected]. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia będą mogli Państwo dokonać stosownej skargi do Agencji ds. Ochrony Danych.

Firma LedsC4 w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za legalność, prawdziwość i ścisłość danych osobowych dostarczonych przez KANDYDATA. W przypadku wystąpienia zmian w danych KANDYDATA wyłącznie on będzie odpowiedzialny za powiadomienie o tych zmianach LedsC4.

Informujemy, że mają Państwo prawo do skorzystania z prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wykreślenia, ograniczenia i przenoszenia zwracając się w formie pisemnej na adres LEDS C4, SA, Departamento de Protección de Datos (Dział Danych Osobowych), C/ Afores s/n. 25750 Torà (Lleida) Hiszpania, Tel. +34 973 468 100, [email protected].

Komunikat

* Pola obowiązkowe

Upload requirements